Samma program båda dagarna! Ingen föranmälan krävs

09.30-10.15 MDR, det medicintekniska regelverket
Pernilla Andrée, Swedish Medtech, branschföreningen för medicinteknik

Från maj 2021 gäller MDR skarpt för alla tillverkare av medicintekniska produkter och tjänster. Vi tittar på varför vi behövde ett nytt regelverk och skillnaderna jämfört med det tidigare. Nya roller i regelverket gör att leverantörer och kunder har gemensamt intresse av och ansvar för att regelverket efterlevs. Vi tittar även på det förändrade ansvaret för distributörer, dvs även hjälpmedelscentralerna.


10.40-11.25 Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser - en win-win situation för individ och samhälle

Magnus Zingmark, Umeå Universitet

Magnus Zingmark, Med dr, legitimerad arbetsterapeut, gästforskare Umeå Universitet, biträdande forskare Lunds Universitet, forsknings och utvecklingsansvarig Aktivt och hälsosamt åldrande, Östersunds kommun.
Ett aktivt liv med delaktighet i de sammanhang vi värderar är en grund för hälsa och välmående oavsett funktionsförmåga. Samhället kan bidra till goda förutsättningarna för aktivitet och delaktighet genom evidensbaserade insatser. 
Presentationen fokuserar på de samhällsekonomiska vinsterna som hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i kommunen skapar, samtidigt som en självständigare vardag med ökad delaktighet möjliggörs för den enskilde.


13.00-13.45 Hur använda vårt intellekt framför muskler när vi arbetar med förflyttningar i vården

Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige

Det är en realitet att belastningsskador är ett stort problem inom vården och omsorgen. Risken att drabbas av belastningsskador är särskilt stor då patienter ska förflyttas. Om nu förflyttningar visar sig vara en så stor riskfaktor, behöver man se på förflyttningar ur ett helt annat perspektiv. Vi vill ju att vårdpersonalen ska må bra och stanna kvar i vården.
Eftersom förflyttningar är en viktig del av patientens vård och behandling, ska vi involvera dem i sina förflyttningar så mycket som möjlig. Utförs förflyttningarna i en medvetet anpassad miljö som tillvaratar och förstärker patientens förmågor maximalt, minskas tyngden och belastningen för vårdpersonalen på ett avgörande sätt. Men för att göra det här tankearbetet behövs verktyg för detta. HMC Sverige har genom ett nytt forskningsprojekt validerat metoder för patientanalys som kan vara en tillgång i detta arbete.


15.00-15.45 När livet störtdök

Yasmin Nilson

Yasmin Nilson skulle börja på dansgymnasium till hösten 1999, men på sommaren hände det otänkbara – hon bröt nacken i en dykolycka och blev förlamad. Till en början blev det en fråga om att bara överleva. Sedan kom det svåra, att återta livet. Yasmin berättar om hur hon har burit sig åt för att omsätta traumat till konstruktiva krafter som strävar framåt.
Hon är journalist och föreläsare och driver Soluret Podcast där hon möter människor från alla samhällsskikt. Tillsammans med Anna Bergholtz har hon startat Unique Power - en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv.
Följande leverantörer kommer att arrangera workshop under Fokus Hjälpmedel. Ingen föranmälan krävs


10.00-10.30 Tidig mobilisering av Covidpatienter 

Bo Kälvemark, Leg Sjukgymnast och ansvarig förflyttningsutbildare på Akademiska Sjukhuset delar med sig av erfarenheter och tips hur man löst mobiliseringen av
Covidpatienter hos dem. Workshopen blandas med tips och praktiska lösningar
tillsammans med Mikael Carlsson, utbildningsansvarig på Direct Healthcare Group

11.00-11.30 Välkommen till workshop om ljusets påverkan på vår hälsa

Idag spenderar vi 90% av vår tid inomhus med begränsad tillgång till naturligt ljus. Det som många inte känner till är hur bristen på dagsljus påverkar oss både emotionellt
och fysiskt. Den cirkadiska rytmen är människans interna biologiska processer som går i 24-timmars cykler och synkroniseras av det naturliga dagsljusets variationer.
Under workshopen kommer du att få kunskap om ljusets betydelse och hur vi idag kan efterlikna naturligt dagsljus inomhus.

13.45-14.15 Abilia – vårt ansvar som producent av hjälpmedel i klass I 

På Abilia jobbar vi med att utveckla produkter som hjälper personer att ha rätt kompenserande hjälpmedel. Som producent har vi ansvar för att det ska vara produkter som motsvarar de höga krav som MDR ställer på hjälpmedel. Vi kommer att berätta hur vi kontinuerligt arbetar med detta genom internt kvalitetsarbete och
kommunikation med andra marknadsaktörer. 

14.30-15.00 Invacare – Vikten av att re-positionera brukare som har eller riskerar att utveckla trycksår i liggande position  

Enligt EPUAP* är det starkt rekommenderat att lägesändra personer med eller med risk för trycksår, såvida det inte är kontraindicerat. Lägesändringsfrekvens bestäms med hänsyn till personens aktivitetsnivå, mobilitet och förmåga att självständigt ändra läge.
I detta seminarium går vi igenom principer om hur man kan re-positionera brukaren samt förebygga trycksår med omvårdnadshjälpmedlet SoftTilt.