Programmet för Umeå kommer att presenteras längre fram.

Samma seminarier båda dagarna


Parallellt med leverantörsutställningen arrangeras fortbildande och utvecklande seminarier. 

Dessutom arrangeras workshops där du får prova de senaste hjälpmedlen i en stimulerande miljö tillsammans med ledande leverantörer. 

Läs mer om programmet här!